Prace licencjackie finanse

W jaki sposób do tego podejść?

Tekst pracy licencjackiej powinien być zawarty na około 40 stronach. Jej treść powinna być wyłącznie opisaniem wybranego problemu badawczego z wykorzystaniem dobranych przez studenta źródeł pisemnych lub cyfrowych (najlepiej naukowych). Taka praca ma być poświadczeniem umiejętności selekcjonowania i komentowania wybranych opracowań. Nie wymaga się na etapie licencjatu, by absolwent wyrażał w pracy niekonwencjonalne wnioski.

Praca licencjacka z finansów, jak każda inna praca dyplomowa, powinna mieć stały układ: strona tytułowa, spis treści, wstęp i zakończenie, rozdziały teoretyczne i praktyczne, a także spis bibliograficzny wraz z wykazem ewentualnych rysunków i tabel. Kluczem do sukcesu przy tworzeniu tego typu tekstu jest systematyczność i dobór interesującego tematu.

Jaka jest przykładowa tematyka prac licencjackich z finansów?

  • analiza rynków finansowych na świecie
  • notowania giełdowe w perspektywie historycznej i współczesnej
  • prawo podatkowe i płace
  • systemy emerytalne i podatki
  • nieuczciwa konkurencja internetowa
  • polityka monetarna danego kraju
  • kryzysy finansowe na świecie

To oczywiście tylko wybrane kwestie spośród wielu interesujących zagadnień z zakresu rachunkowości i systemów finansowych. Wyłącznie od studenta zależy to, na czym skupi swoją uwagę podczas tworzenia swojej pierwszej poważnej rozprawy naukowej.


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358

Zobacz także:

Zalety nauki polskiego w Warszawie

Zalety nauki polskiego w Warszawie